Zapowiedzi numerów

Szanowni Państwo,

Redakcja zaprasza do przesyłania artykułów, które ukażą się w dwóch numerach pisma „Bibliotheca Nostra” w roku 2021.

Jeden z numerów postanowiliśmy poświęcić problematyce usług w bibliotekach, archiwach, centrach informacji, których celem jest zaspokajanie różnych potrzeb interesariuszy tych instytucji. Pragniemy zwrócić uwagę na między innymi zmiany, jakie zaszły ostatnio w tym obszarze funkcjonowania placówek, też na te zmiany wymuszone przepisami i obostrzeniami wprowadzonymi w związku z epidemią wirusa COVID-19.

Drugi numer planujemy poświęcić Gustawowi Morcinkowi. W 2021 roku minie sto trzydzieści lat od narodzin autora niezapomnianego Łyska z pokładu Idy czy Wyrąbanego chodnika. Przewidujemy przyjąć dla tego numeru pisma formułę szeroką, bowiem pisarstwo autora Czarnej Julki daje okazję do podjęcia wielu tematów. Zależy nam zarówno na artykułach przekrojowych, poddających oglądowi zagadnienia, kategorie i perspektywy badawcze, wokół których mogłyby powstać przyszłe syntezy wykraczające poza rodzime literaturoznawstwo, na krytycznych studiach odnoszących się do zastanych propozycji, jak
 i na pogłębionych refleksjach poświęconych pojedynczym utworom.

Jednocześnie zapraszamy do nadsyłania propozycji do pozostałych działów stałych czasopisma: artykułów, sprawozdań, recenzji oraz omówień.

Prosimy zgłoszenia tematów tekstów kierować na jeden z adresów:

bibliothecanostra@awf.katowice.pl

lucyna.sadzikowska@us.edu.pl

bogumila.warzachowska@us.edu.pl

katarzyna.taluc@us.edu.pl

Facebook