Redakcja

REDAKCJA

Redaktor naczelny: dr hab. Jolanta Gwioździk (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach),
Redaktor: mgr Maria Kycler (Biblioteka UŚ),
Redaktor: mgr Mariusz Pacha (Biblioteka Główna AWF),
Sekretarz: mgr Katarzyna Baran (Biblioteka Główna AWF),
dr Hanna Langer, dr Izabela Swoboda (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ),
dr hab. Hanna Batorowska, prof. UP w Krakowie (Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie),
mgr Joanna Starzak, mgr Damian Ziółkowski (Biblioteka Główna AWF),
dr Aneta Drabek, dr Marta Kunicka, mgr Agata Muc, dr Grażyna Tetela, dr Bogumiła Warząchowska (Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), mgr Monika Moszczyńska-Głowacka (Biblioteka Politechniki Śląskiej w Gliwicach),
mgr Izabela Jurczak (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu),
mgr Małgorzata Wieczorek–Tomaszewska (Kraków).

REDAKCJA JĘZYKOWA

Język polski: mgr Małgorzata Wieczorek–Tomaszewska (Kraków),
Język hiszpański: Rosa de Viña Carmona (Madryt),
Język rosyjski: mgr Irina Lewandowska (St. Petersburg),
Język angielski: Paulina Popławska (Kansas, USA), Nigel Macartney  (Ireland Committee of the LA, Dublin ; Research and Development at the British Library, London (retired direktor)
Język niemiecki: Joachim Weitz (Düsseldorf).

REDAKCJA STATYSTYCZNA

mgr Piotr Czajka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

REDAKCJA BIBLIOGRAFICZNA

dr Izabela Swoboda (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ)

TŁUMACZENIE ABSTRAKTÓW

dr Małgorzata Gwadera (Uniwersytet Śląski), dr hab. Marek Nahotko (Uniwersytet Jagielloński), Magdalena Gwioździk (Uniwersytet Śląski)

Facebook