Redakcja

REDAKCJA

Redaktor naczelny: dr hab. Katarzyna Tałuć (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach),
Redaktor: mgr Maria Kycler (Biblioteka UŚ),
Redaktor: mgr Mariusz Pacha (Biblioteka Główna AWF),
Sekretarz: mgr Katarzyna Baran (Biblioteka Główna AWF),
dr Hanna Langer, dr Izabela Swoboda (Wydział Humanistyczny UŚ),
dr hab. Hanna Batorowska, prof. UP w Krakowie (Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie),
mgr Joanna Starzak, mgr Damian Ziółkowski (Biblioteka Główna AWF),
dr Marta Kunicka, mgr Agata Muc, dr Bogumiła Warząchowska (Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), mgr Monika Moszczyńska-Głowacka (Biblioteka Politechniki Śląskiej w Gliwicach),
mgr Izabela Jurczak (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu),
mgr Małgorzata Wieczorek–Tomaszewska (Kraków),
dr Lucyna Sadzikowska (Instytut Literaturoznawstwa, Uniwersytet Śląski).

REDAKCJA JĘZYKOWA

Język polski: mgr Małgorzata Wieczorek–Tomaszewska (Kraków),
Język hiszpański: dr Weselina Gacińska (Universidad Autónoma de Madrid, Departamento de Filología Española),
Język rosyjski: mgr Irina Gendorf (Euro-Schulen, Bonn),
Język angielski: mgr Paulina Poplawska (Library Director at New Ulm Public Library, Lansing; Polish American Librarians Association – PALA, Chicago),
Język niemiecki: mgr Ilona Utikal-Michalska (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH).

REDAKCJA STATYSTYCZNA

mgr Piotr Czajka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

REDAKCJA BIBLIOGRAFICZNA

dr Izabela Swoboda (Wydział Humanistyczny UŚ)

REDAKCJA ABSTRAKTÓW

dr Małgorzata Gwadera (Uniwersytet Śląski)

Facebook