Recenzenci współpracujący z Redakcją

Mariola Antczak – Uniwersytet Łódzki, Łódź
Wiesław Babik – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Małgorzata Bereźnicka – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków
Paweł Biały – Instytut Ochrony Danych Osobowych, Poznań
Łukasz Błaszczak – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Dagmara Bubel – Politechnika Częstochowska
Agata Chabior – Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
Agnieszka Chamera-Nowak – Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Marta Cichocka – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków
Sabina Cisek – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Henryk Czubała – Wyższa Szkoła Menedżerska, Legnica
Andrzej Dobrzyński – Centro di Documentazione e Studio del Pontificato di Giovanni Paolo II, Rzym
Bogusław Drożdż – Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław
Anna Dymmel – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Jolanta Dzieniakowska – Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Aneta Firlej-Buzon – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Izabela Florczak – Uniwersytet Łódzki, Łódź
Libuše Foberová – Slezská univerzita v Opavě
Zdzisław Gębołyś – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Ewa Głowacka – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Małgorzata Góralska – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Dorota Grabowska – Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Anna Gruca  – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Zbigniew Gruszka – Uniwersytet Łódzki, Łódź
Ewa Grzęda – Uniwersytet Wrocławski
Anita Has-Tokarz – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Marek Inglot  – Pontificia Università Gregoriana, Rzym
Janusz Iskra – Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice
Elżbieta Jamróz-Stolarska – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Artur Jazdon  – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Maria Juda – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Maria Kalczyńska – Politechnika Opolska
Barbara Kamińska-Czubała – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wojciech Kęder  – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
Małgorzata Kisilowska – Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Stanisław Kluska – Akademia Sztuk Pięknych, Katowice
Mieczysław Kogut  – Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław
Marek Kolasa – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków
Olga Kolosovska – Львiвckий національний унiверситет iменi Iвaна Франка, Львiв
Jan Kopiec – Uniwersytet Opolski, Opole
Weronika Kostecka – Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Janusz Kostecki – Biblioteka Narodowa, Warszawa
Małgorzata Kowalska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Andrzej Koziara – Politechnika Śląska, Gliwice
Antoni Krawczyk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Stanisława Kurek-Kokocińska – Uniwersytet Łódzki, Łódź
Zbigniew Kwasowski
Oleg Leszczak – Uniwersytet Jana Kochanowskiegom, Kielce
Monika Lewandowicz-Machnikowska – Uniwersytet SWPS, Filia Wrocław
Grażyna Lewandowicz-Nosal – Biblioteka Narodowa, Warszawa
Andrzej Linert – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Aleksandra Lubczyńska – Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
Jarosław Ławski – Uniwersytet w Białymstoku
Jolanta Ługowska – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Nigel Macartney – Ireland Committee of the LA, Dublin ; Research and Development at the British Library, London (retired direktor)
Maria Maślanka-Soro – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Maciej Matwijów – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Dorota Michułka – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Wanda Musialik – Politechnika Opolska
Marek Nahotko – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Daiva Narbutiené – Lietuvos Mokslu Akademijos Vrublevskių Biblioteka, Vilnius
Jakub Niedźwiedź – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Grzegorz Nieć – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków
Nikola Nikodinovski – Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Скопје
Arkadiusz Nocoń – Pontificia Universita Gregoriana, Rzym
Monika Olczak-Kardas – Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
Zofia Ożóg-Winiarska – Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
Katarzyna Parys – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków
Maria Pawłowiczowa – Uniwersytet Śląski, Katowice (†) (prof. em.)
Aleksandra Pethe – Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice
Janusz Pezda – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Mateusz Pękala – Akademia Ignatianum, Kraków
Maria Pidłypczak-Majerowicz – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków
Diana Pietruch-Reizes – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Renata Piotrowska – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Elżbieta Pokorzyńska – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Katarzyna Potyrała – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków
Maria Przastek-Samokowa – Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magdalena Przybysz-Stawska – Uniwersytet Łódzki, Łódź
Barbara Pytlos – Uniwersytet Śląski, Katowice (dr em.)
Michał Rogoż – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Edward Różycki – Uniwersytet Śląski, Katowice (dr hab. prof. UŚ em.)
Piotr Ryguła – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Magdalena Rzadkowolska – Uniwersytet Łódzki, Łódź
Remigiusz Sapa – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Rimantas Sliužinskas – Klaipėdos universitetas,  Klaipėda
Irena Socha – Komisja Prasoznawcza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie
Bogumiła Staniów – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Krzysztof Stefański – Uniwersytet Łódzki, Łódź
Barbara Stelingowska – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce

Józef Śliwiok – Uniwersytet Śląski, Katowice (prof. em.)
Lucjan Świto – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Piotr Tafiłowski – Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Igor Z. Tančin – Львiвckий oбласний iнститут пiслядипломної пeдaгогiчної освiти, Львiв
Ewa Teodorowicz-Hellman – Stockholms Universitet, Stockholm
Joanna Tymkiewicz – Politechnika Śląska, Gliwice
Wacław Umiński Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
Carlo Vecce – Università L’Orientale, Naples, Italy
Arkadiusz Wagner – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Ryszard Waksmund – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Wacław Walecki – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Andrzej Wałkówski – Uniwersytet Łódzki, Łódź
Teresa Wilkoń – Uniwersytet Śląski, Katowice
Anita Wincencjusz-Patyna – Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław
Rafał Witkowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Maja Wojciechowska – Uniwersytet Gdański
Józef Wojnar – Politechnika Opolska, Opole
Bronisława Woźniczka-Paruzel – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Grażyna Wrona – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków
Krystyna Zabawa – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Zbigniew Żmigrodzki – Uniwersytet Śląski, Katowice (prof. em.)

Facebook