Rada Naukowa

prof. zw. dr hab. Jan Malicki – przewodniczący (Uniwersytet Śląski),
prof. UŚ dr hab. Antoni Barciak (Uniwersytet Śląski),
prof. dr hab. Nadia Caidi (University of Toronto),
prof. dr hab. Giuseppe Cataldi (Universitá degli Studi Napoli „L’Orienale”),
prof. dr hab. Elżbieta Gondek (Uniwersytet Śląski),
prof. AWF dr hab. Janusz Iskra (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach),
prof. dr Maria Anna Jankowska (University of Idaho),
prof. dr hab. Milan Konvit (Slezská univerzita, Opava),
prof. dr hab. Dariusz Pawelec (Uniwersytet Śląski),
prof. dr Mircea Regneală (Universitatea din Bucureşti),
prof. dr hab. Irena Socha (Uniwersytet Śląski),
prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (Uniwersytet Śląski),
prof. zw. dr hab. Jacek Wódz (Uniwersytet Śląski).

Facebook