Rada Naukowa

prof. UŚ dr hab. Antoni Barciak (Uniwersytet Śląski),
prof. dr hab. Elżbieta Gondek (Uniwersytet Śląski),
prof. AWF dr hab. Janusz Iskra (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach),
prof. dr Maria Anna Jankowska (UCLA Library, Los Angeles),
prof. UŚ dr hab. Zbigniew Kadłubek (Biblioteka Śląska),
prof. dr hab. Dariusz Pawelec (Uniwersytet Śląski),
prof. dr hab. Irena Socha (Uniwersytet Śląski),
prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (Uniwersytet Śląski).

Facebook