O nas

Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy jest periodykiem poświęconym współczesnej problematyce informatologii i bibliologii, ukazywanej zarówno w ujęciu teoretycznym (artykuły), jak i mającej charakter praktyczny (materiały). Każdy numer w ujęciu wieloaspektowym prezentuje wybrane zagadnienie z zakresu kultury książki, bibliotekarstwa, edytorstwa i nauk pokrewnych. Oprócz specjalistycznych tekstów naukowych są zamieszczane materiały sprawozdawcze, omówienia i recenzje oraz informacje o wydarzeniach. Wydawca czasopisma Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w dziale materiały, zbiory, wydarzenia, publikuje artykuły oraz dane o nowościach, nabytkach i najważniejszych imprezach związanych ze środowiskiem książnicy. Ten podział nawiązuje do historii kształtowania się kwartalnika: w obecnej formie jest publikowany od 2009 roku, wcześniej – nr 1 (2005) do nr 17 (2009) – ukazywał się jako „Bibliotheca Nostra. Biuletyn Informacyjny”

Czasopismo ukazywało się w wersji drukowanej i elektronicznej do 2017 roku, obecnie ukazuje się tylko w wersji elektronicznej (http://www.bibliothecanostra.awf.katowice.pl/). Pełna wersja jest dostępna w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej ŚBC (http://www.sbc.org.pl/dlibra).

Artykuły i materiały są publikowane w języku polskim oraz w językach konferencyjnych. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2011 roku oraz wskazaniami, zamieszczonymi na portalu Polska Bibliografia Naukowa (https://pbn.nauka.gov.pl).

Kwartalnik powstaje we współpracy Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach.

Zapraszamy środowisko bibliotekarzy i osób naukowo zajmujących się informatologią i bibliologią oraz naukami pokrewnymi do współtworzenia kolejnych numerów tematycznych periodyku.

ZAPOWIEDZI TOMÓW TEMATYCZNYCH:

  • Biblioteki w czasach pandemii*
  • Gustaw Morcinek*
  • Biblioteka partnerem użytkownika*
  • Dydaktyka dla biblioteki*
  • Zawód bibliotekarza w opinii zagranicznych stowarzyszeń bibliotekarskich*
  • Wydawnictwa, kolekcje – unikatowe, cenne, wyjątkowe*

* Termin ukazywania się numerów tematycznych będzie uzależniony od tempa wpływania artykułów do redakcji i prac redakcyjnych.

WYDAWCA
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

ISSN 1734-6576
e-ISSN 2084-5464

Facebook