Nr 3 (37) 2014 Biblioterapia

nr_3_37_2014SPIS TREŚCI:

Daiva Janavičienė Features of Bibliotherapy Books
Марина Салтыкова-Волкович Основные направления использования библиотерапии в работе социального педагога и педагога-дефектолога
Lidia Ippoldt Miejsce książki i biblioterapii w życiu dziecka przewlekle chorego
Edyta Izabela Rudolf Literatura fantastyczna w terapii wspomagającej młodzież z problemami okresu adolescencji
Urszula Lisowska-Kożuch Oddziaływanie terapeutyczne literatury pięknej w życiu studentów
Bronisława Woźniczka-Paruzel Polska biblioterapia w sieci – subiektywna ocena korzyści i zagrożeń
Beata Żołędowska-Król Wybrane programy biblioterapii na świecie
Agnieszka Chamera-Nowak Książka zawsze pomoże. Działalność Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego
Małgorzata B. Siemież Słowo łączy pokolenia. Korczak współczesnym biblioterapeutą?
Agnieszka Bajor Terapeutyczna funkcja literatury pięknej na przykładzie „Niedzieli” (1926-1939)

 

 ZOBACZ PEŁNY TEKST

winieta_3_2014

Facebook