Nr 4 (58) 2019 Recepcja tekstów kultury

SPIS TREŚCI

Anna Gwadera Recepcja tekstów kultury w erze postpisma. Analiza wybranych koncepcji
Karin Anna Wawrzynek Edyta Stein – książka jako źródło poszukiwania prawdy absolutnej
Ewa Małgorzata Mrowiec Biblioterapia jako metoda pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Dominika Panek Estetyczne walory oprawy plastycznej książki dziecięcej na przykładzie realizacji Emilii Dziubak

ZOBACZ PEŁNY TEKST

Facebook