Nr 4 (42) 2015 Bezpieczeństwo w bibliotece

okladka_4_2015SPIS TREŚCI

Wiesław Babik Bezpieczeństwo informacji w bibliotece w świetle ekologii informacji
Marianna Czapnik Książkowe znaki własnościowe i ich znaczenie dla ochrony zbiorów przed kradzieżą
Галина Иосифовна Колосова Региональный центр по работе с книжными памятниками в Томской области: история и современное состояние
Andrzej Koziara, Agnieszka Jezierska Bezpieczeństwo danych i systemów informacyjnych w bibliotekach. Przegląd stanu prawnego
Andrzej Koziara Bezpieczeństwo systemów informatycznych w bibliotekach – modele pracy systemów bibliotecznych
Andrzej Koziara, Agnieszka Jezierska Wybrane aspekty praktyczne zapewnienia bezpieczeństwa bibliotecznych systemów informacyjnych w świetle obowiązujących norm
Błażej Mądrzycki Prawne aspekty bezpieczeństwa w bibliotece – wybrane zagadnienia
Aneta Trojanowska, Tomasz Żarski Rola Związku Nauczycielstwa Polskiego w zakresie kształtowania bezpieczeństwa pracy w bibliotece akademickiej
Maria Garczyńska Bezpieczeństwo socjalne a praca w bibliotece
Sławomira Kamińska-Berezowska, Małgorzata Suchacka Socjologiczne uwarunkowania problemów zadowolenia z pracy i rozwoju zawodowego bibliotekarzy
Andrzej Ziarko Zagrożenia zdrowotne w pracy bibliotekarzy – zarys problematyki

ZOBACZ PEŁNY TEKST

winieta_4_2015

Facebook