Nr 4 (34) 2013 Normalizacja i standardy

nr34_4_2013SPIS TREŚCI

Anna Jarońska Normalizacja – zasady, metody i organizacja
Małgorzata Stanula
Normy i normalizacja w Polsce
Anna Matysek
Języki informacyjno-wyszukiwawcze w normalizacji – artykuł retrakowany
Jolanta Szulc
Terminology standards for use in the terminology work: selected examples
Libuše Foberová
National standard for subject cataloguing and indexing in libraries of the Czech Republic
Leszek Śnieżko
Relacje bibliograficzne w RDA
Paweł Rygiel
Międzynarodowe normy ISO z dziedziny informacji i dokumentacji z lat 2000-2013 i ich implementacja w polskim systemie normalizacyjnym. Komunikat
Agnieszka Bakalarz
Normalizacja w zakresie warunków przechowywania zbiorów w archiwach i bibliotekach. Komunikat
Renata Frączek
Stare druki w bibliograficznych bazach danych – wybrane aspekty
.

 

ZOBACZ PEŁNY TEKST

Facebook