Nr 4 (54) 2018 Bibliotheca Bavoroviana Leopoliensis

okladka_4_2018

SPIS TREŚCI

Jolanta Gwioździk Podstawy organizacji bibliotek Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie
Agnieszka Łakomy-Chłosta, Karol Makles Zarys kształtowania się księgozbioru Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie
Karol Makles Kontrahenci Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie (na podstawie wpisów w księdze kasowej)
Sławomir Oxenius Przyczynek do dziejów Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie w latach 1940-1944
Agnieszka Franczyk-Cegła O zadaniach i metodologii badań proweniencyjnych w bibliologii na przykładzie badań nad kolekcją Baworovianum
Iwona Pietrzkiewicz Zbiory proweniencji zakonnej w lwowskim Baworovianum. Pierwsza połowa XVI wieku
Leonard Ogierman Oficyny drukarskie pierwszej połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie
Arkadiusz Wagner Dekoracja radełkowa na siedemnastowiecznych oprawach w zbiorach Baworovianum
Agnieszka Bangrowska, Tadeusz Maciąg Ocena stanu zachowania druków z lat 1601-1700 z kolekcji Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego
Любов Льода, Леся Дзендзелюк Реставрація стародруку із бібліотеки Фундації ім. Віктора Баворовського

ZOBACZ PEŁNY TEKST

winieta_2_2018
Facebook