Nr 4 (50) 2017 Międzynarodowa współpraca bibliotek

okladka_4_2017SPIS TREŚCI

Davor Šoštarič COBISS.Net. Best practice example of international regional cooperation
Jasenka Zajec International Activities of the National and University Library in Zagreb
Czesława Zawrotniak Międzynarodowa współpraca bibliotek muzycznych w ramach stowarzyszenia International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres
Hanna Batorowska Międzynarodowe projekty bibliotekarzy szkolnych w ramach programu eTwinning
Jadwiga Wojtczak, Jolanta Wróbel Wymiana międzynarodowa studentów i bibliotekarzy na Politechnice Wrocławskiej
Hanna Batorowska Repozytorium instytucjonalne – dzielenie się informacją powinnością środowiska naukowego

 

ZOBACZ PEŁNY TEKST

winieta_4_2017

Facebook