Nr 3 (41) 2015 Zbiory historyczne w bibliotekach

okladka_3_2015SPIS TREŚCI

Rima Dirsytė Kolekcja pergaminów ze zbiorów Litewskiej Biblioteki Narodowej im. Martynasa Mažvydasa
Angelika Modlińska-Piekarz Sekcja Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – historia i współczesność
Sirje Lusmägi Metsiku collection in the National Library of Estonia
Anna-Maija Pietilä-Ventelä The Scientist and Explorer A. E. Nordenskiöld Cartographic Collection in The National Library of Finland
Wioleta Malicka Twórczość Jana Stanisława Jabłonowskiego w zbiorach bibliotek polskich
Dorota Rak Stare druki w zbiorach Biblioteki Muzeum Etnograficznego w Krakowie
Tomasz Garwoliński Utracone i zachowane kościelne księgozbiory warmińskie od XVII do XX wieku
Artur Znajomski Z dziejów rejestracji piśmiennictwa polskiego. Przyczynek do historii bibliografii lokalnej Krakowa i Lwowa
Barbara Maresz Digitalizacja zbiorów specjalnych Biblioteki Śląskiej
Marzena Walińska Fotografowanie zbiorów specjalnych w polskich bibliotekach naukowych: przepisy i praktyka

ZOBACZ PEŁNY TEKST

winieta_3_2015

Facebook