Nr 3/4 (22) 2010 Archiwa i archiwalia

nr22_3-4_2010SPIS TREŚCI

Mariola Jarczykowa Źródła bibliologiczne w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (wybrane przykłady z Archiwum Radziwiłłów)
Mirosław A. Supruniuk Gromadzenie i opracowywanie kolekcji archiwalnych w bibliotekach naukowych na przykładzie Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
Agnieszka Łakomy Wartość zagranicznych kolekcji archiwalnych dla badań nad historią książki w okresie II wojny światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu na przykładzie zbiorów Archiwum Józefa Piłsudskiego w Ameryce
Wacław Dubiański Rola zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej w realizacji ustawy lustracyjnej
Anna Bieniek Działalność archiwum na przykładzie Archiwum Uniwersytetu Śląskiego
Anna Podsiadło Inne archiwum. O archiwum artystycznym Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach
Halina Dudała Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach: dzieje, zasób oraz użytkownicy
Janina Dłużyńska, Bogumiła Warząchowska Zasoby archiwalno-biblioteczne Archiwum Redakcji „Gościa Niedzielnego”
.

ZOBACZ PEŁNY TEKST
winieta_3_4_2010

Facebook