Nr 3 (33) 2013 Muzykalia

nr33_3_2013SPIS TREŚCI

Sonia Wronkowska Typy edycji muzycznych w kontekście głównych tendencji edytorstwa naukowego
Guido Kraus Das RISM – Institution und Lexikon für Musikquellen weltweit
Irena Bieńkowska Libretta dzieł wokalnych z połowy XVIII wieku w zbiorach biblioteki ordynackiej Radziwiłłów w Nieświeżu
Magdalena Walter-Mazur Panny z okładek. Zakonnice aktywne muzycznie w klasztorach benedyktynek w XVIII wieku
Наталья Фирсова „Пороховой магазин революции”: Исторические песни Юлиана Урсына Немцевича
Magdalena Kaczmarek Zbiory Konserwatorium Muzycznego Heleny Kijeńskiej w Bibliotece Akademii Muzycznej w Łodzi
Hanna Bias Z badań nad proweniencją zbiorów Biblioteki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Bogumiła Warząchowska Dokumenty muzyczne w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Urszula Kusiak Grafika XIX-wiecznych druków muzycznych. Wybrane zagadnienia
Elżbieta Kudelska Zbiory muzyczne Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego Oddział w Cieszynie. Rekonensans badawczy

ZOBACZ PEŁNY TEKST

winieta_3_2013
.
.

Facebook