Nr 3 (29) 2012 Prawo w bibliotece

nr29_3_2012SPIS TREŚCI

Piotr Ślęzak Wpływ prawa wspólnotowego na polskie prawo autorskie
Marlena Jankowska Prawo autorskie w działalności bibliotek
Mariola Jarczykowa Prawo autorskie w odniesieniu do zbiorów specjalnych – refleksje badacza literatury dawnej
Paweł Snopek Uprawnienia i obowiązki bibliotek w świetle przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zagadnienia wybrane
Jacek Tokarski Wolne oprogramowanie. Podstawowe pojęcia i warunki
Barbara Szczepańska Licencjonowanie zasobów elektronicznych w bibliotekach
Ewa Dobrzyńska-Lankosz Status prawny bibliotekarzy akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotekarzy dyplomowanych
Динара Исмаилова Hекоторые аспекты деятельности библиотек Казахстана (правовая характеристика основных нормативных актов)
Beata Marek, Daria Gęsicka Otwarty program nauczania o prawie autorskim dla bibliotekarzy

 

ZOBACZ PEŁNY TEKST

winieta_3_2012

Facebook