Nr 3 (25) 2011 Użytkowanie książki

nr25_3_2011SPIS TREŚCI

Mariola Jarczykowa Czytelnicy „jadowitych skryptów”. Z dziejów recepcji reformacyjnych prac polemicznych
Katarzyna Wojtek Ślady użytkowania książek w księgozbiorze Ludwika Brożka
Dorota Dobrucka Czytelnictwo Polonii wiedeńskiej – zarys stanu i perspektywy badań
Anna Kleiber Analiza preferencji czytelniczych w placówkach Biblioteki Raczyńskich objętych udostępnianiem w systemie Horizon
Monika Kulik „Library anxiety” jako czynnik hamujący częstotliwość odwiedzin biblioteki
Magdalena Kulus Arctowie dzieciom
Joanna Wróbel Sytuacja wydawców książki katolickiej w Polsce przed rokiem 1989
Marta Sierżęga Rynek akademickiej książki chemicznej
Barbara Firla Dokumenty życia społecznego w bibliotekach uczelni artystycznych
Ewa Dąbrowska Problem komputeryzacji procesów gromadzenia zbiorów w polskich bibliotekach naukowych – możliwości systemów bibliotecznych a potrzeby bibliotek
Małgorzata Pietrzak Współczesna kultura mowy a wzorce klasyczne

ZOBACZ PEŁNY TEKST

winieta_3_2011

Facebook