Nr 3 (57) 2019 Czasopisma naukowe i fachowe z bibliologii i dziedzin pokrewnych

SPIS TREŚCI

Maciej Matwijów „Roczniki Biblioteczne” w dobie przemian (2010-2018) Przeszłość, teraźniejszość i perspektywy
Jolanta Gwioździk, Maria Kycler Czasopismo „Biblioteka Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” w latach 2009-2018
Anna Szemplińska „Przegląd Biblioterapeutyczny” (2011-2018) – w kierunku Polskiej Szkoły Biblioterapii
Bogumiła Warząchowska Promocja dziedzictwa kulturowego w świetle półrocznika „Fides Biuletyn Bibliotek Kościelnych” (1995-2019)
Rafał Werszler Z dziejów specjalistycznego pisma dla bibliotekarzy Dolnego Śląska „Książka i Czytelnik” (1956-2015)
Krystyna Hrycyk „Biblioterapeuta”. Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego 1998–2018 Dwadzieścia lat społecznej misji
Anna Marcol „Dialogi Biblioteczne. Biuletyn Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach” (2008-2018) jako czasopismo wspomagające pracę nauczycieli bibliotekarzy województwa śląskiego
Urszula Knop Dostęp online do wybranych polskich czasopism branżowych i naukowych w ofertach wydawniczych wydawców polskich a ich udostępnianie w Bibliotece Nauki CEON i Polskiej Bibliografii Naukowej

ZOBACZ PEŁNY TEKST

Facebook