Nr 3 (53) 2018 Zagadnienia prawne w bibliotece

SPIS TREŚCI

Błażej Mądrzycki Kwalifikacje i uprawnienia bibliotekarza jako pracownika uczelni wyższej w świetle obowiązującego prawa
Justyna Czerniak-Swędzioł Uprawnienia rodzicielskie pracowników bibliotek szkół wyższych
Kinga Piwowarska, Tomasz Piwowarski Prawo do urlopu wypoczynkowego bibliotekarzy i jego wymiar
Karolina Kulikowska Stosowanie monitoringu w bibliotece a ochrona danych osobowych pracowników biblioteki
Albert Rejdych Umowy cywilnoprawne w instytucjach kultury

ZOBACZ PEŁNY TEKST

Facebook