Nr 3 (45) 2016 Publikacje dla młodych czytelników
– produkcja, promocja, recepcja

okladka_3_2016SPIS TREŚCI

Anita Has-Tokarz Polskie książki dla młodego czytelnika w międzynarodowym Katalogu Książek BARFIE
Anna Sołtysiewicz Książki rozkładanki w ofercie polskich wydawców
Aleksandra Lubczyńska Książka dla dzieci w repertuarze kieleckiego Wydawnictwa „Jedność” w latach 2014-2015
Agnieszka Kotwica Cechy estetyczne i kulturowe księgozbioru Marii Kownackiej w Izbie Pamięci autorki w Warszawie
Hanna Langer Obraz Biblioteki Wzorowej na łamach periodyków Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy (1929-1939)
Agata Muc Wartości wychowawcze prezentowane na łamach „Małego Gościa Niedzielnego” (1926–1939)
Katarzyna Pajerska, Joanna Starzak Rola głośnego czytania w kształtowaniu przez rodziców postaw czytelniczych u dzieci w wieku 3-6 lat (na przykładzie Miejskiego Przedszkola nr 3 w Katowicach)

 

ZOBACZ PEŁNY TEKST

winieta_3_2016

Facebook