Nr 2 (60) 2020 Wydawnictwa, kolekcje unikatowe, cenne, wyjątkowe

Spis treści

Jolanta Białkowska, Jakub Maria Kowalski Wybrane kolekcje specjalne wchodzące w skład księgozbioru Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Zofia Klimaniec Komiks w działalności edukacyjnej na przykładzie Instytutu Pamięci Narodowej
Barbara Maresz Kolekcje Biblioteki Śląskiej w Narodowym Zasobie Bibliotecznym
Danuta Rebech, Marta Wójtowicz-Kowalska Dział J7. w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie dedykowany św. Janowi Pawłowi II 
Lucyna Sadzikowska Zbiór listów dzieci i młodzieży w zasobach Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich
Barbara Zezula Szlacheckie rody ze Śląska i ich księgozbiory przedstawione na podstawie wybranych niemieckojęzycznych książek z XIX i pierwszej połowy XX wieku przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie

Facebook