Nr 2 (40) 2015
Pracownicy i użytkownicy bibliotek

okladka_2_2015SPIS TREŚCI

Agata Walczak-Niewiadomska Mobilność bibliotekarza = zadowolenie czytelnika?
Anna Konieczko Społeczno-ekonomiczne korzyści dla użytkowników bibliotek wynikające z korzystania z usług informacyjno-bibliotecznych – zarys teoretyczny
Hanna Batorowska Pracownicy i użytkownicy szkolnych multimedialnych centrów informacji w Polsce
Ewa Rudnicka Proces przeprowadzania zmian w układzie zbiorów magazynowych Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie
Magdalena Janas Bibliotekarz a użytkownik: możliwości nakreślenia relacji na podstawie wypowiedzi uczestników forum internetowego
Agnieszka Tomasik Nowoczesna biblioteka w społeczeństwie wiedzy

 

 

 

 

ZOBACZ PEŁNY TEKST

winieta_2_2015

Facebook