Nr 2 (36) 2014 Stowarzyszenia bibliotekarzy

nr36_2_2014SPIS TREŚCI

Maria Stachnik Stowarzyszenia zawodowe bibliotekarzy we Francji
Elizabeth Marszalik Polish American Librarians Association (PALA) and the Power of Partnerships
Joanna Kamińska Działalność Sekcji Teorii i Badań Bibliotekoznawczych przy IFLA.Wybrane zagadnienia
Ewa Dobrzyńska-Lankosz Działalność Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich
Renata Birska Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych. Współpraca w ramach sieci bibliotek medycznych : 30 lat doświadczeń
Marek A. Rostkowski BETH – Bibliothèques Européennes de Théologie. (Nome precedente: Conseil International des Associations de Bibliothèques de Théologie)
Bogumiła Warząchowska Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES w przeddzień jubileuszu 25-lecia
Stanisław Hrabia Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Polska Grupa Narodowa IAML w przededniu Jubileuszu 50-lecia
Maria Kycler Dziesięciolecie działalności edukacyjno-szkoleniowej Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach
Ewa Grabarska Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich pomysłem na aktywizację środowiska pracowników bibliotek
Maria Kycler Organizacja i działalność Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach. Kronika wydarzeń. Cz. 2. Lata 2010-2014
Danuta Gburska Spotkania kierowników bibliotek prawniczych

ZOBACZ PEŁNY TEKST

winieta_2_2014

Facebook