Nr 2 (32) 2013 Cenzura

nr32_2_2013SPIS TREŚCI

Janusz Kostecki Cenzorzy w Warszawie w latach 1870–1905
Галина Иосифовна Колосова Книги XIX века, запрещенные царской цензурой, в библиотеке профессора и цензора А.В. Никитенко
Наталья Генриховна Патрушева Репертуар российских запрещенных изданий XIX − начала XX века: итоги и перспективы изучения
Agata Muc Cenzura uprzednia w prawodawstwie kościelnym – zarys problematyki
Roland Bärwinkel Zensur in wissenschaftlichen Bibliotheken der DDR zwischen 1970 und 1990. Versuch zu einem unabgeschlossenen Kapitel Bibliotheksgeschichte
Maria Bosacka Czasopisma drugiego obiegu w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
Magdalena Gwioździk Freedom to read. „Censorship” addressed to school libraries in the USA

 

 

ZOBACZ PEŁNY TEKST

winieta_2_2013

Facebook