Nr 2 (56) 2019 Biblioteki – historia, zbiory, usługi

SPIS TREŚCI

Diana Pietruch-Reizes Z historii bibliotek parlamentarnych w odrodzonej Polsce
Katarzyna Wasiluk-Cieluch Biblioteki holdingu Wyższych Szkół Bankowych – organizacja i działalność
Urszula Knop Wybrane aspekty udostępniania księgozbiorów polskich bibliotek uczelnianych
Barbara Firla Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach – historia i charakterystyka
Wojciech Kucharski Działalność kompozytorska Henryka Miłka (1878-1943) w świetle zbiorów Biblioteki Śląskiej w Katowicach
Michał Garbacz, Ryszard Kaczmarek, Łukasz Wroński Platforma Cyfrowa GEOHIST. Nowy sposób popularyzacji i rozpowszechniania regionalnego dziedzictwa kulturowego przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach
Katarzyna Stołpiec, Bogumiła Warząchowska Wokół bibliotek naukowych i ich działalności na łamach pisma akademickiego „Gazeta Uniwersytecka: miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”
Maria Kalczyńska, Anna Jańdziak Płaszczyzny współpracy Biblioteki Politechniki Opolskiej ze środowiskiem akademickim uczelni
Krzysztof Zioło Muzeum Techniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Maria Kycler Tożsamość kulturowa meksykańskiej książki dla dzieci w Cyfrowej Kolekcji Języków Tubylczych (Acervo Digital de Lenguas Indígenas) na tle praw kulturowych ludności rdzennej

ZOBACZ PEŁNY TEKST

Facebook