Nr 2 (52) 2018 Biblioteka, technologia, informacja – kontekst edukacyjny

okladka_2_2018SPIS TREŚCI

Tomasz Rusin Prawne aspekty funkcjonowania repozytoriów cyfrowych
Bożena Boryczka Narzędzia Web 2.0 w bibliotekach pedagogicznych
Sabina Cisek Koncepcje progowe (threshold concepts) w kształceniu kompetencji informacyjnych w szkole wyższej
Paulina Motylińska, Anna Pieczka Nowe technologie w kształceniu kompetencji informacyjnych (information literacy) przez biblioteki akademickie
Hanna Batorowska Potrzeba edukacji w zakresie kultury bezpieczeństwa informacyjnego
Katarzyna Batorowska Manipulacja dostępem do informacji z perspektywy architektury informacji
Kamila Augustyn Interfejsy „czytania” książki
Magdalena Koziak-Podsiadło Design w bibliotece. Korzyści edukacyjne

ZOBACZ PEŁNY TEKST

winieta_2_2018

Facebook