Nr 1 (59) 2020 Biblioteka dla dydaktyki

Spis treści

Jadwiga Picha Przykłady działań edukacyjnych cieszyńskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej
Anna Marcol Kursy e-learningowe Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach jako usługa biblioteczna dla nauczycieli
Urszula Knop E-booki w zdalnym dostępie w bibliotekach politechnik w Polsce – wybrane oferty w czasie pandemii (lockdownu)
Maja Wojciechowska Kształcenie bibliotekarzy w zakresie pracy z trudnym czytelnikiem jako element wzmacniania zasobów klienckich biblioteki (w świetle orientacji zasobowej oraz teorii kluczowych kompetencji)
Weronika Kaltenberg Ekologia informacji a bibliotekarstwo. Stan badań w Polsce
Karin Anna Wawrzynek Die öffentliche Bibliothek und die lokale Bevölkerung. Ziel und Bedeutung regionaler Wörterbücher am Beispiel des elektronischen biographischen Wörterbuches Jaworznicki Słownik Biograficzny

Facebook