Nr 1 (43) 2016 Książka dla dzieci

okladka_1_2016SPIS TREŚCI

Igor Borkowski Dzisiaj oswoimy śmierć. Tanatopedagogiczna literatura adresowana do dzieci na współczesnym polskim rynku książki
Katarzyna Biernacka-Licznar, Ewa Nicewicz-Staszowska Roberto Piumini: prolegomena do życia i twórczości pisarza
Teresa Wilkoń Geniusz – to zatrzymane dzieciństwo. Estetyka wierszy K.I. Gałczyńskiego dla dzieci
Ewa Repucho Książka dla dzieci w służbie estetyki druku. Publikacje dwudziestolecia międzywojennego
Bożena Hojka Poznawcze walory ilustracji w słownikach dla dzieci
Michał Rogoż Polskojęzyczna przestrzeń internetowa wokół cyklu powieściowego Igrzyska śmierci Suzanne Collins
Agnieszka Wandel Nie tylko dinozaury – obca książka popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży w polskim repertuarze wydawniczym
Bogumiła Staniów Czytelnictwo książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży w Polsce do 1989 roku (w świetle badań)
Agata Walczak-Niewiadomska Alfabetyzacja rodzinna – geneza i możliwości zastosowania w bibliotece publicznej
Ewa Wylężek A Gift that Keeps on Giving – The Idea behind the Bookstart Programme

ZOBACZ PEŁNY TEKST

winieta_1_2016

Facebook