Nr 1 (35) 2014 Czytelnicy – zbiory – biblioteki

nr35_1_2014SPIS TREŚCI

Aleksandra Sidło Bibliosocjologia – społeczny odbiór książek i bibliotek w zmieniającym się społeczeństwie
Justyna Rogińska-Usowicz Sposoby wykorzystania różnych źródeł informacji w pracy własnej studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w roku akademickim 2011/2012
Sławomir Sobczyk Towarzystwo Czytelnicze Korfu – więcej niż tylko biblioteka
Marek Nahotko Zastosowanie modeli akceptacji technologii w badaniu użyteczności bibliotek cyfrowych
Urszula Knop Polskie czasopisma ogólnodostępne online w katalogach OPAC i na stronach WWW bibliotek wyższych uczelni technicznych – rozpoznanie wstępne
Teresa Wilkoń Le edizioni postbelliche di K. I. Gałczyński. Storia di una ricezione
Hanna Batorowska Kultura organizacyjna biblioteki i jej funkcja biblioterapeutyczna
Anna Walczak Dobra przestrzeń biblioteczna. Uwag kilka
Lidia Mikołajuk, Marzena Kowalska Modernizacja bibliotek łódzkich szkół wyższych
Maria Kycler Organizacja i działalność Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach. Kronika wydarzeń. Cz. 1. Lata 2004-2009

 

ZOBACZ PEŁNY TEKST
.

Facebook