Nr 1 (27) 2012 Kształcenie użytkowników bibliotek szkół wyższych

nr27_1_2012SPIS TREŚCI

Maria Bosacka Biblioteka akademicka jako organizacja ucząca i ucząca się
Aleksandra Marciniak Szkolenie użytkowników w polskich bibliotekach uczelnianych. Historia i współczesność
Maria Stachnik Szkolenia biblioteczne w polskich i francuskich bibliotekach uniwersyteckich –
próba porównania

Daniel Skwirut Metodyka pracy bibliotecznej z czytelnikiem obcojęzycznym – od postulatów i oczekiwań w stronę praktycznych rozwiązań
Magdalena Janas, Renata M. Zając Popularyzacja wiedzy naukowej i upowszechnianie kultury w bibliotece akademickiej
Aleksandra Kaszper Przysposobienie biblioteczne w sieci bibliotecznej Uniwersytetu Śląskiego w latach 1971–2010
Siobhán Dunne, Amanda Halpin Developing an Online Tutorial to Support Information Literacy Skills Provision in Dublin City University
María Jesús Calderón Varona Formación de usuarios en la Universidad Autónoma de Madrid: Biblioteca de Humanidades
Галина Иосифовна Колосова Учебно-бразовательный аспект деятельности отдела рукописей и книжных памятников: опыт работы Научной библиотеки Томского университета
Aleksandra Marciniak Działalność dydaktyczna polskich bibliotek wyższych szkół niepublicznych

ZOBACZ PEŁNY TEKST

winieta_1_2012

Facebook