Nr 1 (55) 2019 Dokumenty życia osobistego jako źródło informacji w badaniach naukowych. Wybrane aspekty

SPIS TREŚCI

Halina Dudała Spuścizny uczonych w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach – wybrane problemy gromadzenia, opracowania oraz udostępniania
Krystyna Heska-Kwaśniewicz „Co za moc bije z tych listów”! O listach Zofii Kossak do rodziny i przyjaciół

ZOBACZ PEŁNY TEKST

Facebook