Nr 1 (51) 2018 Z teorii, historii i metodyki bibliografii

okladka_1_2018SPIS TREŚCI

Artur Znajomski Pokłosie bibliograficzne uroczystości patriotycznych organizowanych naziemiach polskich w okresie zaborów
Elżbieta Herden Trwałość i trwanie. Dorobek bibliografii II Rzeczypospolitej jako polskie dziedzictwo kulturowe
Agnieszka Gołda Statystyka księgoznawcza w II Rzeczypospolitej w świetle wypowiedzi teoretycznych
Alicja Matczuk „Ocalić od zapomnienia” – ochrona dziedzictwa bibliograficznego w okresie okupacji
Anna Gruca Wiesław Bieńkowski (1926-1999) jako bibliograf
Zdzisław Gębołyś Śląska bibliografia terytorialna w Czechosłowacji i Republice Czeskiej
Małgorzata Pawlak, Karol Sanojca Problemy strukturalizacji zasobu śląskiej bibliografii historycznej
Anna Małgorzata Kamińska The OpenCitations Corpus: an open citations database for scientific publications (as of 2018)
Izabela Swoboda Polskie bibliografie dziedzinowe jako źródło danych do badań biblio- i naukometrycznych
Anna Małgorzata Kamińska PLOS ONE – a case study of quantitative and dynamic citation analysis of research papers based on the data in an open citation index (The OpenCitations Corpus)

 

ZOBACZ PEŁNY TEKST

winieta_1_2018

Facebook