Nr 1 (47) 2017 Konserwacja i digitalizacja dokumentów

okladka_1_2017SPIS TREŚCI

Tatjana Timčenko Document conservation in the Vilnius University Library
Liubow Loda, Łesia Dzendzeluk Selected aspects of funds preservation of the Lviv National Vasyl Stefanyk Scientific Library of Ukraine
Dorota Jutrzenka-Supryn, Jolanta Czuczko Zachować przeszłość dla przyszłości. Etyczne i metodologiczne decyzje w projektach konserwacji – restauracji inkunabułów i starych druków
Małgorzata Pronobis-Gajdzis Analiza wartościująca zabytkowych kodeksów, księgozbiorów i bibliotek podstawą projektu konserwatorskiego
Katarzyna Kwaśniewicz Współczesne zadania w konserwacji archiwaliów – przygotowanie konserwatorskie akt do digitalizacji na przykładzie Archiwum Państwowego w Katowicach
Leonard Ogierman Phenomenon of Pro Patria paper expansion
Tadeusz Maciąg Zagrzybienie powietrza i dokumentów archiwalnych na przykładzie archiwum Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
Agnieszka Bangrowska Wprowadzenie nowej generacji biocydów jako środków chemicznych do dezynfekcji zabytkowej kolekcji bibliotecznej
Joanna Karbowska-Berent Geneza foksingu w świetle badań chemików, biologów i konserwatorów zabytków

 

ZOBACZ PEŁNY TEKST

winieta_1_2017

Facebook