Nr 1 (20) 2010 Psychologia w bibliotece

nr20_1_2010SPIS TREŚCI

Joanna Kulik Biblioteka w zmieniającej się rzeczywistości
Maja Wojciechowska Kompetencje zawodowe bibliotekarzy. Metody badania
Elżbieta Kopyś Współdziałanie pracowników biblioteki w celu zakupu usługi sieciowego dostępu do baz w świetle psychologii pracy
Bożena Jaskowska Wypalenie zawodowe w środowisku bibliotekarskim
Anna Kleiber Trudny czytelnik w Bibliotece Raczyńskich
Aleksandra Marciniak Biblioteka akademicka w służbie osobom niepełnosprawnym. Pomoc w zdobywaniu dodatkowych umiejętności
Maja Wojciechowska Zjawisko lojalności wśród klientów biblioteki

 

 

 

 

ZOBACZ PEŁNY TEKST

winieta_1_2010

Facebook