Nr 4 (38) 2014
Kolekcje i zbiory specjalne w bibliotekach

nr_4_38_2014SPIS TREŚCI

Elena Tîrziman The special collections of the National Library of Romania
Gabor Farkas Farkas Chronica Hungarorum In Silesia. The first printed book in Hungary and the Silesian thread
Agnieszka Borysowska Kodeksy rękopiśmienne dawnej biblioteki kapitulnej w Kamieniu Pomorskim. Zarys dziejów kolekcji
Viktorija Vaitkevičiūtė Paleotypy w zbiorach Litewskiej Biblioteki Narodowej im. Martynasa Mažvydasa
Jolanta Gwioździk Druki z 1. połowy XVI w. z kolekcji Zygmunta Czarneckiego w zbiorach lwowskich
Weronika Pawłowicz Polonica i silesiaca XVI wieku w zbiorach specjalnych Biblioteki Śląskiej
Maria Juda Stemmata w drukach lubelskich XVII–XVIII wieku
Ольга В. Васильева «Ex bibliotheca orientali Wenceslai Severini comitis Rzewuski» Что? Где? Сколько?
Wacław Umiński Nieznane woluminy z Biblioteki Zygmunta Augusta w księgozbiorze misjonarskim
Agnieszka Jastrzębska Dziewiętnasto- i dwudziestowieczne przewodniki po Jasnej Górze. Zarys problematyki

 

 ZOBACZ PEŁNY TEKST

SONY DSC

Facebook