Nr 2 (28) 2012 Information literacy. Uwarunkowania kulturowe i edukacyjne

nr28_2_2012SPIS TREŚCI

Hanna Batorowska Information literacy powinnością w społeczeństwie informacyjnym
Wiesław Babik
Kultura informacyjna – spojrzenie z punktu widzenia ekologii informacji
Marcin Drzewiecki
(oprac. i wybór tekstów Hanna Batorowska) Biblioteka jako placówka oświaty pozaszkolnej w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Nienapisany artykuł Profesora Marcina Drzewieckiego
Sabina Cisek, Maria Próchnicka
Projekt EMPATIC – europejska inicjatywa na rzecz Information Literacy
Justyna Jasiewicz
Edukacja informacyjna w Wielkiej Brytanii
Stela Filipi Matutinović
Information Literacy education programs at the academic libraries network in Serbia
Irena Pulak
Projektowanie spersonalizowanego środowiska kształcenia jako element information literacy

 

ZOBACZ PEŁNY TEKST

winieta_2_2012

Facebook