Nr 4 (30) 2012 E-learning w bibliotece

nr30_4_2012SPIS TREŚCI

Marlena Gęborska Dekada e-learningu w Polsce
Marek Nahotko E-learning in (the academic) library, library in e-learning
Katarzyna Trojańczyk Otwarte kursy e-learningowe dostępne na platformie Uniwersytetu Śląskiego
Marta Dmitruk Założenia do budowy scenariusza szkolenia e-learningowego
Jolanta Szulc Wybrane technologie i narzędzia dla e-learningu. Przegląd badań
Aleksandra E. Adamczyk E-learning w likwidacji barier edukacyjnych
Katarzyna Trojańczyk E-learning, edukacja na odległość, zdalna edukacja, kształcenie na odległość, e-edukacja. Bibliografia w wyborze

 

 

 

 

ZOBACZ PEŁNY TEKST

winieta_4_2012

Facebook