Archiwum

Nr 3 (57) 2019 Czasopisma naukowe i fachowe z bibliologii i dziedzin pokrewnych

Nr 2 (56) 2019 Biblioteki – historia, zbiory, usługi

Nr 1 (55) 2019 Dokumenty życia osobistego jako źródło informacji w badaniach naukowych. Wybrane aspekty

Nr 4 (54) 2018 Bibliotheca Bavoroviana Leopoliensis

Nr 3 (53) 2018 Zagadnienia prawne w bibliotece

Nr 2 (52) 2018 Biblioteka, technologia, informacja – kontekst edukacyjny

Nr 1 (51) 2018 Z teorii, historii i metodyki bibliografii

Nr 4 (50) 2017 Międzynarodowa współpraca bibliotek

Nr 3 (49) 2017 Teksty – pisarze – książki

Nr 2 (48) 2017 Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym

Nr 1 (47) 2017 Konserwacja i digitalizacja dokumentów

Nr 4 (46) 2016 Repertuar wydawniczy

Nr 3 (45) 2016 Publikacje dla młodych czytelników – produkcja, promocja, recepcja

Nr 2 (44) 2016 Architektura informacji

Nr 1 (43) 2016 Książka dla dzieci

Nr 4 (42) 2015 Bezpieczeństwo w bibliotece

Nr 3 (41) 2015 Zbiory historyczne w bibliotekach

Nr 2 (40) 2015 Pracownicy i użytkownicy bibliotek

Nr 1 (39) 2015 Dziedzictwo kulturowe duchowieństwa śląskiego

Nr 4 (38) 2014 Kolekcje i zbiory specjalne w bibliotekach

Nr 3 (37) 2014 Biblioterapia

Nr 2 (36) 2014 Stowarzyszenia bibliotekarzy

Nr 1 (35) 2014 Czytelnicy – Zbiory – Biblioteki

Nr 4 (34) 2013 Normalizacja i standardy

Nr 3 (33) 2013 Muzykalia

Nr 2 (32) 2013 Cenzura

Nr 1 (31) 2013 Information literacy. Teoria i praktyka

Nr 4 (30) 2012 E-learning w bibliotece

Nr 3 (29)2012 Prawo w bibliotece

Nr 2 (28) 2012 Information literacy. Uwarunkowania kulturowe i edukacyjne

Nr 1 (27) 2012 Kształcenie użytkowników bibliotek szkół wyższych

Nr 4 (26) 2011 Oblicza sztuki książki

Nr 3 (25) 2011 Użytkowanie książki

Nr 2 (24) 2011 Budownictwo bibliotek uniwersyteckich

Nr 1 (23) 2011 Sport i rekreacja bibliotekarzy

Nr 3/4 (22) 2010 Archiwa i archiwalia

Nr 2 (21) 2010 Opracowanie dokumentów

Nr 1 (20) 2010 Psychologia w bibliotece

Nr 3/4 (19) 2009 Książka współczesna

Nr 2 (18) 2009 Książka dawna

Facebook