Nr 2 (18) 2009 Książka dawna

nr18_2_2009SPIS TREŚCI

Janusz Pezda Zbiory rękopisów Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie
Marzena Smyłła Opracowanie starych druków w dobie elektronicznych źródeł informacji
Weronika Karlak Katalogowanie starych druków w formacie MARC21. Z doświadczeń bibliotek naukowych współpracujących z narodowym katalogiem NUKAT
Wacław Umiński Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu – przeszłość i teraźniejszość
Wacław Walecki Fac simile!, czyli zrób tak samo!
Zbigniew Żmigrodzki Bibliofile i bibliotekarze
Leonard Ogierman Wybrane elementy analizy instrumentalnej w badaniach zabytkowej książki
Agnieszka Bakalarz Wybrane techniki chromatograficzne w badaniu książki zabytkowej
Tadeusz Maciąg Mikrobiologiczna ocena stanu zachowania kolekcji Paulinów na Skałce
Beata Michta Rosyjskie druki cyrylickie w XIX-wiecznym księgozbiorze
Biblioteki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu

Irena Nowak Odnaleziona mapa. Ze zbiorów kartograficznych Biblioteki
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

.

ZOBACZ PEŁNY TEKST
winieta_2_2009

Facebook