Zapowiedzi numerów

Szanowni Państwo,

Redakcja zaprasza do przesyłania artykułów, które ukażą się w dwóch numerach pisma „Bibliotheca Nostra”w roku 2021.

Czytaj wpis

Nr 2 (60) 2020 Wydawnictwa, kolekcje unikatowe, cenne, wyjątkowe

Spis treści

Jolanta Białkowska, Jakub Maria Kowalski Wybrane kolekcje specjalne wchodzące w skład księgozbioru Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Zofia Klimaniec Komiks w działalności edukacyjnej na przykładzie Instytutu Pamięci Narodowej
Barbara Maresz Kolekcje Biblioteki Śląskiej w Narodowym Zasobie Bibliotecznym
Danuta Rebech, Marta Wójtowicz-Kowalska Dział J7. w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie dedykowany św. Janowi Pawłowi II
Lucyna Sadzikowska Zbiór listów dzieci i młodzieży w zasobach Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich
Barbara Zezula Szlacheckie rody ze Śląska i ich księgozbiory przedstawione na podstawie wybranych niemieckojęzycznych książek z XIX i pierwszej połowy XX wieku przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie

ZOBACZ PEŁNY TEKST

Nr 1 (59) 2020 Biblioteka dla dydaktyki

Spis treści

Jadwiga Picha Przykłady działań edukacyjnych cieszyńskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej
Anna Marcol Kursy e-learningowe Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach jako usługa biblioteczna dla nauczycieli
Urszula Knop E-booki w zdalnym dostępie w bibliotekach politechnik w Polsce – wybrane oferty w czasie pandemii (lockdownu)
Maja Wojciechowska Kształcenie bibliotekarzy w zakresie pracy z trudnym czytelnikiem jako element wzmacniania zasobów klienckich biblioteki (w świetle orientacji zasobowej oraz teorii kluczowych kompetencji)
Weronika Kaltenberg Ekologia informacji a bibliotekarstwo. Stan badań w Polsce
Karin Anna Wawrzynek Die öffentliche Bibliothek und die lokale Bevölkerung. Ziel und Bedeutung regionaler Wörterbücher am Beispiel des elektronischen biographischen Wörterbuches Jaworznicki Słownik Biograficzny

ZOBACZ PELNY TEKST

Facebook